Video rolik


“802 qaynar xətt”


“Narkotiklərdən istifadə beyində silinməz izlər buraxır”


Sağlam gələcəyimiz naminə...


Narkotik sərhədsiz fəlakətdir


İçindəki günəşi qoru! Narkotikə yox de!


802 qaynar xətt 


Həyat dəyərlidir, onu narkotikə qurban verməyin


Metro stansiyalarinda lövhələr


Narkotikdən istifadə yalnış dost seçimi ilə başlar


Çalış ki, narkotikə hədəf olmayasan


Ən doğru seçim- Narkotiklərdən heç bir halda istifadə etməməkdir! 


Narkomaniyanın hədəfinə çevirilməmək naminə sağlam həyat tərzini seçin


Gələcəyimizi birlikdə düşünək, narkomaniyaya yox deyək!


Narkomaniya