Video rolik


Narkotik sərhədsiz fəlakətdir


İçindəki günəşi qoru! Narkotikə yox de!


Çalış ki, narkotikə hədəf olmayasan


Gələcəyimizi birlikdə düşünək, narkomaniyaya yox deyək


Narkomaniyanın hədəfinə çevirilməmək naminə sağlam həyat tərzini seçin


Ən doğru seçim- Narkotiklərdən heç bir halda istifadə etməməkdir!