Komissiyasının tərkibi

Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon komissiyasının tərkibi 

NARKOMANLIĞA VƏ NARKOTİK VASİTƏLƏRİN QANUNSUZ 
DÖVRİYYƏSİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ ÜZRƏ 
BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYON KOMİSSİYASI

Komissiyanın sədri

Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini

Komissiya sədrinin müavini

Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Polis İdarəsinin rəisi

Komissiyanın üzvləri

Bakı Şəhəri Binəqədi rayon prokuroru
MTN Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Şöbəsinin rəisi 
Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi
Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının şöbə müdiri 
Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinin direktoru

Komissiyanın katibi

Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının əməkdaşı


MÜSADİRƏ EDİLMİŞ AZ MİQDARDA NARKOTİK VASİTƏLƏRİ, 
PSİXOTROP MADDƏLƏRİ VƏ ONLARIN PRKEKURSORLARINI
MƏHVETMƏ KOMİSSİYASI

Məhvetmə Komissiyasının sədri

Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Prokurorunun müavini

Məhvetmə Komissiyasının üzvləri

Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin nümayəndəsi
Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Polis İdarəsinin nümayəndəsi
MTN Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Şöbəsinin nümayəndəsi

Məhvetmə Komissiyasının katibi

Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının nümayəndəsi
Baxılıb: 2602