Qax

Rayonun xəbərləri

27-09-2022

Qax rayonu ərazisində 226 kiloqramdan artıq yabanı halda bitmiş çətənə bitkisi məhv edilib...
01-09-2022

Qax rayonu ərazisində 1249 kiloqramdan artıq yabanı halda bitmiş çətənə bitkisi məhv edilib...
22-09-2021

Qax rayonu ərazisində 1 ton 700 kq yabanı halda bitmiş çətənə bitkisi məhv edilib...
15-10-2020

Qax rayonu ərazisində 2 ton yabanı halda bitmiş çətənə bitkisi məhv edilib...
29-06-2020

Qax rayonu ərazisində 4 tondan artıq yabanı halda bitmiş çətənə bitkisi məhv edilib...
08-07-2019

Qax rayonu ərazisində 3 ton 280 kiloqram yabanı halda bitmiş çətənə bitkisi məhv edilib...